جهاددانشگاهی کردستان
مطالعات میان رشته‌ای قرآن؛ یکی از ضرورت‌های جامعه
گروه اجتماعی: معاون فرهنگی جهاددانشگاهی کردستان با اشاره به اینکه مطالعات میان رشته‌ای قرآن یکی از ضرورت‌های جامعه است، گفت: در این راستا جهاددانشگاهی کردستان به برگزاری نشست‌هایی با مسئولان دانشگاه اقدام کرده است.
مرکز فعالیتهای قرآنی جهاد واحد اصفهان
اولین طرح جامع حفظ قرآن کریم
اولین دوره ( طرح جامع حفظ قرآن کریم ) طرح جامع حفظ قرآن کریم با همکاری کانون قرآن وعترت بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان و مرکزفعالیتهای قرآن معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزارمیشود.
انتخاب استان
پیوند های مرتبط
تبلیغات