جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
برگزاری جلسات محفل انس با قرآن
محفل انس با قرآن همه روزه با حضور همکاران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در ایام ماه پرخیر و برکت رمضان برگزار می گردد.
جهاد دانشگاهی واحد استان همدان
برگزاری برنامه با قرآن در طبیعت
به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد استان همدان و با همکاری مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی برنامه یک روزه قرآن در طبیعت اجرا شد.
انتخاب استان
پیوند های مرتبط
تبلیغات