امروز: دوشنبه، 25 تیر 1397

شعب استانی

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

کرسی تلاوت و تدبر در قرآن کریم
برگزاری برنامه هماهنگ کرسی تلاوت و تدبر در قرآن کریم توسط جهاد دانشگاهی واحد استان اصفهان و به همت مرکز فعالیتهای قرآنی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اداره کل امور فرهنگی دانشگاه اصفهان ، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان ، و همچنین بسج دانشجویی دانشگاه اصفهان و با حمایت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار خواهد شد.
 
فعالیتهای قرآنی واحدهای جهاددانشگاهی
آرشیو
انتخاب استان
اخبار
تبلیغات