سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان
نشریه رایحه علامه شوشتری رونمایی شد
در آیین رونمایی از مجلد «علامه‌ای از سرزمین شوشتر» ویژه بررسی شخصیت و آثار علامه شیخ شوشتری, دکتر منتظری گفت: خدمتی که علامه به عنوان علم رجالی از خود به جای گذاشته‌اند واقعا بی نظیر و کم نظیر است.
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)خوزستان
نکات مهم در حافظ قرآن شدن و حافظ ماندن
حمید چنانی با بیان اینکه کار حفظ و حافظ قرآن شدن تمام نمی‌‌شود، گفت: حافظ شدن یک مرحله است؛ به عبارتی دوره حفظ، یک بخش است، بخش دیگر آن استمرار و به دست آوردن تسلط لازم است. آنها که در مدت یک سال یا یک سال و نیم حفظ می‌کنند، یک مرحله از حفظ را می‌گذرانند؛ حفظ حقیقی قرآن با گذشت زمان به دست می‌آید.
انتخاب استان
پیوند های مرتبط
تبلیغات