جهاددانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری
آغاز ثبت‌نام دوره تربیت‌مربی قرآنی کودکان در چهارمحال و بختیاری
 رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری از ثبت نام و برگزاری دوره تربیت مربی تخصصی قرآنی کودکان به سبک «مکتب الرضاء» در این استان خبر داد و افزود: مهلت ثبت نام تا ۳۰ دی ماه است.
انتخاب استان
پیوند های مرتبط
تبلیغات