امروز: دوشنبه، 25 تیر 1397

شعب استانی

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

جشنواره عکس قرآنی شهری

زمان : پاییز 95                                               

مکان: دانشگاه اراک

                                             

فعالیتهای قرآنی واحدهای جهاددانشگاهی
آرشیو
انتخاب استان
اخبار
تبلیغات