امروز: شنبه، 31 شهریور 1397

شعب استانی

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

برگزاری برنامه با قرآن در طبیعت
به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد استان همدان و با همکاری مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی برنامه یک روزه قرآن در طبیعت اجرا شد.
فعالیتهای قرآنی واحدهای جهاددانشگاهی
آرشیو
انتخاب استان
اخبار
تبلیغات