امروز: دوشنبه، 25 تیر 1397

شعب استانی

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

» درباره شعب

درباره شعب


سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در راستای حمایت از فعالیتهای فرهنگی دانشجویی و با توجه به بیش از یک دهه تجربه در انجام فعالیتهای فرهنگی در حوزه قرآن، و با توجه به مصوبه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی مبنی بر حمایت و نظارت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور بر طرحهای ملی، استانی و هماهنگ قرآنی واحدهای محترم جهاد دانشگاهی ، از سالتحصیلی 94-93 لغایت 96-95 ، تعداد 21 طرح ملی ، 81  طرح هماهنگ و 144 طرح استانی توسط واحدهای جهاد دانشگاهی با حمایت و نظارت این سازمان برگزار گردیدکه در این بخش شرحی برمعرفی طرحهای قرآنی اجرا شده ارائه گردیده است.
مجموع طرحهای ملی

ردیف

عنوان برنامه

تعداد اجرا

1

تعداد طرحهای ملی در سال تحصیلی 94-93

12

2

تعداد طرحهای ملی در سال تحصیلی 95-94

4

3

تعداد طرحهای ملی در سال تحصیلی 96-95

5

مجموع طرحها

21


                                     

مجموع طرحهای هماهنگ

ردیف

عنوان برنامه 

سال تحصیلی

تعداد اجرا

1

کرسی تلاوت و تدبرقرآن کریم  

94-93

20

2

کرسی تلاوت و تدبرقرآن کریم  

95-94

18

3

نمایشگاه دوره ای آثار هنری قرآنی

95-94

10

4

سمینار مهارتهای زندگی قرآنی

95-94

14

5

کرسی تلاوت و تدبرقرآن کریم  

96-95

10

6

دانشجو معلّم قرآن

96-95

2

7

سمینار مهارتهای زندگی قرآنی

96-95

7

مجموع

81
مجموع طرحهای استانی

ردیف

سال تحصیلی

تعداد اجرا

1

94-93

58

2

95-94

61

3

96-95

25

       مجموع کل

144

فعالیتهای قرآنی واحدهای جهاددانشگاهی
آرشیو
انتخاب استان
اخبار
تبلیغات